استودیو طراحی رایمون | راهنمای طراحی اقلیمی در اقلیم های سرد نمونه موردی پکن، چین
13257
rtl,single,single-post,postid-13257,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-1.0.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive

راهنمای طراحی اقلیمی در اقلیم های سرد نمونه موردی پکن، چین

41978-BigPic

راهنمای طراحی اقلیمی در اقلیم های سرد نمونه موردی پکن، چین

11:09 26 خرداد در مقالات معماری

طراحی اقلیمی ترکیب بررسی اقلیم، بیولوژی و طراحی ساختمان ها برای افزایش شرایط بهینه زیستی و کاهش مصرف انرژی می باشد.این مقاله، به گردآوری اطلاعات اقلیمی و تحلیل آن برای اقلیم های سرد می پردازد و اثر فیزیولوژیکی انتشار اشعات خورشیدی، دمای هوا، رطوبت و حرکت توده هوایی را ارزیابی می کند و استراتژی های طراحی را برای هریک از مسائل آسایش – اقلیم را ارائه می دهد.نمونه موردی در این پژوهش شهر پکن در چین می باشد که دارای اقلیمی با زمستان های سرد و تابستان های شرجی و گرم می باشد. در این مقاله زمستان را به عنوان طولانی ترین فصل شناسایی شده و طراحی ساختمان ها و محل باید به صورت مداوم در برابر بادهای سرد و افزایش انتشار اشعات خورشیدی محافظت شوند.در حالیکه فصل تابستان کوتاه تر است دمای بالای هوا و رطوبت آن نیازمند خنک سازی می باشد که بخش زیادی از آن از طریق تهویه طبیعی، خنک سازی شبانه / توده هوای گرم و سایه خورشید تأمین می شود.تقریباً 44 % انرژی می تواند در اقلیم های سرد مثل پکن با استفاده از استراتژی های موقتی حفظ شود.خرد اقلیم می تواند از طریق تحلیل جزئیات محل، طراحی های محلی ، طراحی منظرها، کاهش بار گرمایی و سرما در ساختمان های مجاور اصلاح شوند و فضای بیرونی با آسایش بیشتری را در طول سال ایجاد کنند.حیاط هایی که بصور سنتی در اقلیم پکن استفاده می شوند هم برای ساختمان اصلی هم ساختمان همسایه طراحی می شوند و به عنوان یک مدل اجتماعی برای طراحی پاسخگوی اقلیمی در بررسی موردی پروژه معماری در نظر گرفته شده اند.

کلید واژه

طراحی پاسخگو اقلیمی، طراحی مکانی با حفظ انرژی، طراحی چارچوب محیطی مکانی، طراحی پایدار اکولوژیکی، کنترل اقلیمی معماری، طراحی زیستی – اقلیمی، اقلیم سرد، پکن

http://0up.ir/do.php?downf=پکن-چین.pdf