استودیو طراحی رایمون | طراحی مسکن با رویکرد تأثیرات محیط کالبدی بر رفتار
13255
rtl,single,single-post,postid-13255,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-1.0.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive

طراحی مسکن با رویکرد تأثیرات محیط کالبدی بر رفتار

8

طراحی مسکن با رویکرد تأثیرات محیط کالبدی بر رفتار

09:23 26 خرداد در مقالات معماری

مسکن نهادی است که در راستای یک رشته مقاصد پیچیده به وجود آمده و صرفاً یک ساختار نمی باشد. از آنجا که ساختن یک مسکن، پدیده ای فرهنگی است، شکل مسکن و سازمان و نظم فضایی آن، شدیداً متأثر از محیط فرهنگی که به آن تعلق دارد.آنچه که قبل از هر چیز در مورد مسکن باید مورد تأکید قرار گیرد جنبه های اجتماعی – فرهنگی، می باشند. اقوام دارای رفتارو آرمان بسیار متفاوت، محیط های متنوعی را به وجود آوردند و علت این تغییر، دگرگونی نقش عوامل مختلف در بازی فاکتورهای اجتماعی، فرهنگی، آئینی، اقتصادی وفیزیکی می باشد. مقوله ی محیط کالبدی به صورت عام و هم چنین عوامل محیطی به صورت خاص، از جمله مقولاتی هستند که به جهت نقش و تأثیری که بر رفتار و روان انسان دارند، حائز اهمیت می باشند. در واقع محیط، به عنوان بستر فعالیت و زندگی انسان می باشد و تأثیر شرایط محیطی بر انسان، اجتناب ناپذیر است.در این پژوهش ابتدا مطالعاتی در زمینه رفتار انسان و محیط و ارتباط دوگانه آن دو انجام می شود وسپس با بیان نظریات معماران و شهرسازان و دیگر محققین در مورد روانشناسی محیط،محیط کالبدی، رفتار و فرهنگ پرداخته می شود که در طی این مطالعات عواملی مؤثر تأثیرات محیط کالبدی بر رفتار معرفی می شود که ارتباط انسان ومحیط را معنی می دهد.روش تحقیق این پژوهش کاربردی- کیفی است که بر مبنای تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده چارچوب و اصولی را تعریف می کند که می توان طبق این اصول انتظاراتی از مسکن امروزی داشت.

واژگان کلیدی: رفتار،روانشناسی محیط، محیط کالبدی، مسکن

http://0up.ir/do.php?downf=تاثیر-محیط-بر-رفتار.pdf