استودیو طراحی رایمون | توسعه پایدار
204
rtl,archive,tag,tag-204,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-1.0.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive

توسعه پایدار Tag

132

توسعه پایدار محلات شهری با رویکرد زمینه گرایی( نمونه موردی محله ملت شهرکرد)

25 خرداد در مقالات معماری

توسعه پایدار شهری که از جمله نظریه ها و سیاست های اخیر و جاری تلقی می شود، بخش عمده ای از ادبیات شهرسازی سالهای اخیر را به خود اختصاص داده است. اما نظریه اخیر، توسعه پایدار در مقیاس محله ی مسکونی هنوز به درستی روشن نشده است و می تواند به عنوان موضوع پژوهش ها مد نظر باشد . اهمیت این موضوع از آنجایی ناشی...

rf

معماری زمینه گرا ایده و راهکاری نوین در دستیابی به توسعه پایدار

23 اردیبهشت در مقالات معماری

یکی از مباحث اخیر مطرح درمعماری، پایداری و به تبع آن طراحی مطابق با بستر و زمینه است.معماری هر بنایی بر اساس زمینه های فرهنگی، اجتماعی، تاریخی وکالبدی، اقلیمی و شرایط خاص آن سایت و ساختمان طراحی و اجرا می گردد و ساختمان عضو همخوان با اکولوژی و عنصری هماهنگ در بستر خود و در نهایت دربستر محیط زیست خواهدبود. زمینه گرایی یکی از دیدگاه...