استودیو طراحی رایمون | معماری زمینه گرا
189
rtl,archive,tag,tag-189,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-1.0.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive

معماری زمینه گرا Tag

75981457

باز زنده سازی شهری، راهکاری پایدار در معماری زمینه گرا ( نمونه موردی شهر شهرکرد)

25 خرداد در مقالات معماری

شهر محصول دوره‎های تاریخی متعدد و حاصل روابط خاص میان وجوه اجتماعی، فرهنگی، انسان‎شناسی، جغرافیایی و اقتصادی است و معماری امروز نیز در آینده بخشی از تاریخ شهرها خواهد بود ؛ لذا شهر یک کلیت مادی است که توسط اذهان یا شعورهای انسانی ساکن در آن ادراک می‎شود که به زمینه‎های اجتماعی ـ فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی آن قوم و ملیت مربوط می‎شود. ایجاد...

images

بررسی شاخص های اقلیمی در مناطق سرد و کوهستانی در راستای دستیابی به معماری زمینه گرا (نمونه موردی شهرکرد)

25 خرداد در مقالات معماری

زمینه گرایی دیدگاهی است که به ویژگی‎های یک مکان توجه دارد . زمینه‎گرایی سازگاری با زمینه کالبدی، تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، اقلیمی است که بر طبق ایده‎ها و اشکال گذشته در شکل دادن به کالبد شهرهای معاصر حضور دارند. معماری زمینه گرا بر زمینه مداری و پیوند محیط با فضا تاکید دارد و با درک پیام  بستر خود شکل می گیرد و در واقع پیامی را...

t

ابعاد روابط کاربردی معماری زمینه گرا با بستر طراحی

31 اردیبهشت در مقالات معماری

 زمینه گرایی دیدگاهی است که به ویژگی‎های یک مکان توجه دارد. از این رو در عین حال که به گونه‎ای ضمنی به تمایز مکان نیاز دارد وایجاد ارزش‎های جدید را نفی نمی‎کند، به صراحت، تداوم ارزش‎های کالبدی مکان با زمینه موجود را خواستار است. زمینه‎گرایی سازگاری با زمینه کالبدی، تاریخی، اجتماعی، فرهنگی است که بر طبق ایده‎ها و اشکال گذشته در شکل دادن به کالبد...

rf

معماری زمینه گرا ایده و راهکاری نوین در دستیابی به توسعه پایدار

23 اردیبهشت در مقالات معماری

یکی از مباحث اخیر مطرح درمعماری، پایداری و به تبع آن طراحی مطابق با بستر و زمینه است.معماری هر بنایی بر اساس زمینه های فرهنگی، اجتماعی، تاریخی وکالبدی، اقلیمی و شرایط خاص آن سایت و ساختمان طراحی و اجرا می گردد و ساختمان عضو همخوان با اکولوژی و عنصری هماهنگ در بستر خود و در نهایت دربستر محیط زیست خواهدبود. زمینه گرایی یکی از دیدگاه...