استودیو طراحی رایمون | مقاله
193
rtl,archive,tag,tag-193,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-1.0.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive

مقاله Tag

images

بررسی شاخص های اقلیمی در مناطق سرد و کوهستانی در راستای دستیابی به معماری زمینه گرا (نمونه موردی شهرکرد)

25 خرداد در مقالات معماری

زمینه گرایی دیدگاهی است که به ویژگی‎های یک مکان توجه دارد . زمینه‎گرایی سازگاری با زمینه کالبدی، تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، اقلیمی است که بر طبق ایده‎ها و اشکال گذشته در شکل دادن به کالبد شهرهای معاصر حضور دارند. معماری زمینه گرا بر زمینه مداری و پیوند محیط با فضا تاکید دارد و با درک پیام  بستر خود شکل می گیرد و در واقع پیامی را...

parallax

بررسی فرهنگ و رفتار اجتماعی در شاخصه زمینه‎گرایی معماری مسکن

25 خرداد در مقالات معماری

زمینه‎گرایی یکی از دیدگاههای رایج در معماری است که زمینه را به مثابه رویدادی تاریخی ـ فرهنگی می‎پندارد. زمینه‎گرایی ابتدا به ابعاد صرفاً کالبدی توجه داشت، اما به تدریج به ابعاد انسانی همچون فرهنگ گراییده و حوزه مطالعات خود را به وجوه اجتماعی ـ فرهنگی جامعه نیز گسترش داده است. مسکن نهادی است که در راستای یک رشته مقاصد پیچیده به وجود آمده و صرفاً...

bliuj

نماهای دوپوسته ، راهکاری معمارانه در اقلیم سرد و کوهستانی

31 اردیبهشت در مقالات معماری

انرژي در نيمة قرن بيستم مهمترين موضوع مورد بررسي بوده است. بشر امروزي در آستانة عصر جديدي از تحولات قرار گرفته است دوراني كه حتي شايد مهمتر از انقلاب صنعتي باشد. در طول دهه هاي آينده علاوه بر مسائل زيست محيطي و گرم شدن كرة زمين، هزينه گونه هاي مختلف انرژي براي مصارف مختلف، بي ترديد رشد چشمگيري پيدا كرده و در اين بين انرژی...

rf

معماری زمینه گرا ایده و راهکاری نوین در دستیابی به توسعه پایدار

23 اردیبهشت در مقالات معماری

یکی از مباحث اخیر مطرح درمعماری، پایداری و به تبع آن طراحی مطابق با بستر و زمینه است.معماری هر بنایی بر اساس زمینه های فرهنگی، اجتماعی، تاریخی وکالبدی، اقلیمی و شرایط خاص آن سایت و ساختمان طراحی و اجرا می گردد و ساختمان عضو همخوان با اکولوژی و عنصری هماهنگ در بستر خود و در نهایت دربستر محیط زیست خواهدبود. زمینه گرایی یکی از دیدگاه...

خانه-قاجار

ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﺎﻧﻪ دوره ﻗﺎﺟﺎر در اﺻﻔﻬﺎن

05 اردیبهشت در مقالات معماری

امروزه در شهر اصفهان چند صد خانه شاخص تاریخی وجود دارد، بررسیها نشان میدهد تاکنون با وجود نقش، تنوع و ویژگیهای خاص، مطالعات کاملی درباره آنها صورت نگرفته است، اما به واسطه وجود نمونه های با ارزش از دورههای مختلف تاریخی، در معرض تخریب قرارگرفتن آنها به واسطه تغییر شیوه زندگی، تعدد مالکین، مهاجرت و به طور کلی از دست دادن جذابیتها برای زندگی امروز،...